تعریف و اهداف رشته بهداشت عمومی

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۰۹:۱۹| تعداد بازدید: 607

 

تعریف رشته :

بهداشت عمومی شاخه اساسی علوم بهداشتی است. دانشجویان آن در جهت  حفظ، ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند. فارغ التحصیلان این رشته باید مجهز به مجموعه ای از علوم، مهارت و اعتقاداتی باشند که در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.

 

هدف از بهداشت عمومی:

سعی بر آن است تا فارغ التحصیلان در این رشته از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها، آموزش بهداشت، کنترل اپیدمی ها، مراقبت از چگونگی تغذیه و تغییر در شاخصهای سلامت جامعه آگاهی داشته باشند. همچنین در ارتقاء سطح سلامت جامعه با تاکید بر انجام پژوهش های کاربردی و بنیادی برای حل مسائل و توسعة علوم و بهداشت مشارکت داشته باشند.