معاونت آموزشی

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۰۹:۵۵| تعداد بازدید: 678

 

دکتر محمد حسین دلشاددکتر محمد حسین دلشاد

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

استادیار گروه بهداشت عمومی

تلفن تماس: 05152226013 داخلی 163

ایمیل: delshadmh1 /at/ thums.ac.ir

مدارک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 

معاونین آموزشی سابق

دکتر مجتبی داودی

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط

تلفن تماس :05152226013

ایمیل :davoudim1 /at/ thums.ac.ir

مدارک تحصیلی :

دکتری مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر داودی