لیست اساتید مشاور دانشکده بهداشت

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۰:۱۹| تعداد بازدید: 199

 

اسامی و مشخصات اساتید مشاور دانشکده بهداشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99

مسئول اساتید مشاور دانشکده بهداشت : امین اله زارعی

 

رديف

اسامي اساتيد

گروه آموزشی

ورودی

مقطع

محل مشاوره

1

حسین نجفی

بهداشت محیط

98

کارشناسی پیوسته

اتاق اساتید دانشکده بهداشت

2

امین اله زارعی

بهداشت محیط

98

کارشناسی ناپیوسته

اتاق اساتید دانشکده بهداشت

3

مریم فروغی

بهداشت محیط

97

کارشناسی ناپیوسته

اتاق اساتید دانشکده بهداشت

4

محمد سرمدی

بهداشت محیط

96

کارشناسی ناپیوسته

اتاق اساتید دانشکده بهداشت

5

خانم کثیری

بهداشت عمومی

98

کارشناسی پیوسته

اتاق اساتید دانشکده بهداشت

6

آقای مظلومی

بهداشت عمومی

98

کارشناسی پیوسته

اتاق اساتید دانشکده بهداشت

7

زهره زاده احمد

بهداشت عمومی

97

کارشناسی پیوسته

اتاق اساتید دانشکده بهداشت

8

محمد قربانی

بهداشت عمومی

96

کارشناسی پیوسته

اتاق اساتید دانشکده بهداشت

9

دکتر دلشاد

بهداشت عمومی

95

کارشناسی پیوسته

اتاق اساتید دانشکده بهداشت