شرح وظایف

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۰۹:۵۵| تعداد بازدید: 34

 

شرح وظایف رئیس دانشکده:

 1. ایجاد نظم و انضباط كاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، ‌اساتید و كاركنان در واحدهای مختلف دانشكده
 2. ابلاغ كلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی معاون آموزشی دانشگاه به مدیران گروه‌های آموزشی
 3. نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی از طرف معاون آموزشی دانشگاه
 4. ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشكده
 5. نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشكده
 6. ارزیابی كار سالانه دانشكده و گزارش دهی به معاون آموزشی دانشگاه
 7. اهتمام ویژه در اجرا و تحقق اهداف برنامه عملیاتی و طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
 8. هدف گذاری جهت تعالی و ارتقای حوزه آموزش، پژوهش و فناوری دانشکده
 9. هدف گزاری در جهت توسعه کمی و کیفی رشته های تحصیلی موجود
 10. ایجاد زیر ساخت های لازم برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهشی
 11. ایجاد ارتباط و تعامل سازنده با سایر دانشکده ها

 

شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده:

 1. برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب
 2. برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش
 3. برنامه‌ريزي براي گسترش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشكده با هماهنگي معاونت آموزشي دانشگاه
 4. برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با  نیازهای آموزشی
 5. برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهاد به  مراجع بالاتر
 6. برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان
 7. برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی
 8. هماهنگي با رياست دانشكده در جهت اهداف و سياست هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده
 9. هماهنگی باسایر واحدها در جهت نیل به اهداف سازمانی
 10. هماهنگی فعالیت های گروههای آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه
 11. هماهنگی فعالیت های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه
 12. برقراری ارتباط با اداره آموزش و معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها
 13. نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی
 14. نظارت بر حسن اجراي فعالیت های اداره آموزش، امور آموزش تحصیلات تکمیلی دانشكده و دفتر توسعه آموزش
 15. نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی
 16. اجرای سیاست ها و خط مشی هاي معاونت آموزشی دانشگاه
 17. ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی  در راستای مسئولیت های محوله
 18. ارجاع نامه های اداری واصله به ادارات و واحدهای مربوطه، دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم، شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده
 19. همكاري در برنامه ريزي و برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی و دوره های بازآموزی
 20. ارزش یابی فعاليت هاي آموزشي دانشكده
 21. ارزشيابي درونی گروه های آموزشی
 22. ارزشیابی کارکنان آموزشی

ارزشیابی فرآیندهای آموزشی