اساتید مشاور

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۰:۵۶| تعداد بازدید: 418

 

اسامی و مشخصات اساتید مشاور دانشکده بهداشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 

مسئول اساتید مشاور دانشکده بهداشت : فاطمه برجسته عسکری

 

محل مشاوره

ساعت مشاوره

رشته  ورودی

تعداد دانشجویان

گروه آموزشی

نام استاد

ردیف

 

 

اتاق اساتید بهداشت عمومی

15-12

شنبه، یک شنبه، دو شنبه،

 15-10

سه شنبه

8-15

چهار شنبه

 

 

 

بهداشت عمومی

 

 

60

 

 

 

بهداشت عمومی

 

 

 

زینب علیزاده

 

1

اتاق دکتر قربانی

12-10 دوشنبه

10-8 سه شنبه

بهداشت عمومی

ترم (2)

19

بهداشت عمومی

محمد قربانی

2

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

14-12

شنبه و دوشنبه

10-8

چهارشنبه

بهداشت محیط

ترم (1)

17

بهداشت محیط

محمد سرمدی

 

اتاق گروه بهداشت محیط

12-10

 شنبه و چهارشنبه

 

بهداشت محیط

ترم (3)

15

بهداشت محیط

فاطمه برجسته عسکری

3

ساختمان شماره 3

12-14 دوشنبه

12-14 چهارشنبه

تکنیسین سلامت دهان

35

دندانپزشکی

محمد کوثری

4