چهارمین جلسه واحد برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۰۹:۳۹ | تعداد بازدید: 26

چهارمین جلسه واحد برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یکشنبه 26 اردیبهشت ماه در محل سالن جلسات دانشکده و با حضور اعضای کمیته برگزار شد.

در این جلسه توضیحاتی در رابطه با طرح درسهای ارسالی از طرف اساتید و مدیران EDOدانشکده ها و نمونه هایی از طرح درس های اساتید توسط مدیران EDOدانشکده ها ارائه شد و اعضا به ارائه پیشنهادات خود پرداختند.

 

 

 

 

اهم تصمیمات اخذ شده بدین شرح است:

-برگزاری کارگاههای cours planوlessen planجهت آشنایی و توانمند سازی اساتید

-برگزاری کارگاه cours planجهت اساتید و همکاران شاغل در بخش بالین

-ارسال صورتجلسه به کلیه اساتید

-پیگیری ارسال طرح درسها توسط اساتید حق التدریس و مهمان