چهارمین جلسه تدوین برنامه استراتژیک دانشکده بهداشت برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۱۳:۱۴ | تعداد بازدید: 14
چهارمین جلسه تدوین برنامه استراتژیک

چهارمین جلسه هم اندیشی اعضای کارگروه تدوین برنامه استراتژیک دانشکده بهداشت با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده و اعضای هیئت علمی، دوشنبه 18 اسفند ماه در محل سالن جلسات معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه دکتر فروغی ،معاون آموزشی دانشکده به ارائه آنچه تا کنون تدوین شده است پرداخته و اعضا به بحث و تبادل نظر پیرامون نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت ها و تهدید ها و نگارش و تعیین چهارچوب کلی برنامه استراتژیک پرداختند.