پنجمین جلسه تدوین برنامه استراتژیک دانشکده بهداشت برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۴:۰۷ | تعداد بازدید: 20

 

پنجمین جلسه هم اندیشی اعضای کارگروه تدوین برنامه استراتژیک دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، شنبه 23 اسفند ماه در محل سالن جلسات دانشکده برگزار شد.

در این جلسه ریاست دانشکده بهداشت،معاون آموزشی و پژوهشی و اعضای هیات علمی دانشکده به بحث و تبادل نظر در خصوص تکمیل برنامه استراتژیک دانشکده بهداشت پرداختند.