وبینار توجیهی دانشجویان جدیدالورود گروه بهداشت محیط برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۱:۳۰ | تعداد بازدید: 30
وبینار توجیهی بهداشت محیط

همایش توجیهی دانشجویان جدیدالورود گروه بهداشت محیط شنبه یکم خرداد ماه ، با حضور دکتر فروغی معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه بهداشت محیط، دکتر بذرافشان، استاد مشاور دانشجویان ، مهندس زارعی و مهندس سرمدی اعضای هیئت علمی گروه بهداشت عمومی در محل سالن وبینار برگزار شد.

در ابتدا دکتر مریم فروغی ضمن تبریک شروع دوره آموزشی مهندسی بهداشت محیط به دانشجویان جدیدالورود ، به معرفی مختصری از دانشکده و واحد های مختلف آن ، گروه بهداشت محیط، سایت دانشکده و زیرپورتال گروه و همچنین وظایف دانشجویان پرداخت و در ادامه بیان کرد:

توصیه اعضای گروه به دانشجویان عزیز، تلاش در جهت نیل به اهداف از جمله پیشرفت های علمی و آموزشی، انجام تحقیقات کاربردی در زمینه های تخصصی بهداشت محیط و افزایش توانمندی ها و شکوفایی استعداد ها در بستر دانشگاه است.

در ادامه اساتید حاضر در وبینار به بیان موارد و نکات آموزشی مورد نیاز دانشجویان پرداخته و همچنین به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.