عدم قطعیت و پیشبینی ناپذیری شیوع کرونا، مسبب مشکلات روحی و روانی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰۸:۳۵ | تعداد بازدید: 14

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد: امسال شعار سازمان جهانی بهداشت با عنوان «سلامت روان در جهانی نابرابر» نام گذاری شده است. در کشور ما و بسیاري از کشورهاي جهان سلامت روان یکی از ابعاد مهم سلامت در نظر گرفته شده است . جسم و روان بعنوان دو جنبه از وجود انسان همواره بر یکدیگر تأثیر متقابل می گذارند و وضعیت یکی ازآنها می تواند تعیین کننده وضعیت دیگري باشد.

محمدرضا فرزادمهر تصریح کرد: سلامت روان به عنوان جزء نهم نظام مراقبتهاي بهداشتی اولیه در این نظام ادغام یافته است و خدمات آن ازطریق این سیستم به مردم ارائه می شود . و پیشگیري از اختلالات روانی و حفظ سلامت روان افراد جامعه عمده ترین هدف برنامه ادغام سلامت روان است.  

وی ادامه داد: زمانی که فرد از سلامت روان برخوردار باشد، توانائی هایش را باز می شناسد ، قادر است با استرس ها ي معمول زندگی مقابله کند، می تواند از نظر شغلی مفید و سازنده باشد و ارتباط اجتماعی صحیحی با دیگران برقرار نماید. سلامت روان به همه ما مربوط است نه فقط به کسانی که از اختلالات روانی رنج می برند .

محمدرضا فرزادمهر در پایان افزود: عدم قطعیت و پیشبینی ناپذیری شیوع پاندمی کرونا، پتانسیل بالایی برای ترس روانی از سرایت بیماری دارد و اغلب منجر به بسیاری از مشکلات روحی و روانی می شود. و این مهم تلاش ملي و همه جانبه برای ايجاد فضای اجتماعي همراه با امید، نشاط، خوشبیني، افزايش مشاركت اجتماعي و اعتماد عمومي، همراه با تاب آوری و خودكارآمدی افراد، خانواده‌ها و جامعه را می طلبد.