سومین جلسه تدوین برنامه عملیاتی گروه بهداشت عمومی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۱:۰۲ | تعداد بازدید: 6

سومین جلسه تدوین برنامه عملیاتی گروه بهداشت عمومی با حضور حداکثر اعضا، دوشنبه 13 اردیبهشت ماه در محل سالن جلسات معاونت آموزشی برگزار شد.

در این جلسه اعضا درخصوص اهدافی از جمله افزایش کمی و توسعه رشته/گرایش های گروه بهداشت عمومی،توسعه سطح خدمات پژوهشی گروه، بهبود فعالیت ها و بروزرسانی سطح علمی و تحقیقاتی اعضاء هیات علمی و دانشجویان ، ارتقاء کیفیت آموزش،ارتقاء سطح پروژه های تحقیقاتی گروه متناسب با رویکرد اعضای گروه،ارتقاء کتب تالیفی گروه متناسب با رویکرد تحقیقاتی اعضای گروه،راه اندازی پایگاه تحقیقات جمعیتی،افزایش کیفیت تدریس اعضاء،بهبود محتوای برنامه درسی و ... به بحث و تبادل نظر پرداختند و هر یک از اعضا نظر خود را در جهت تدوین برنامه عملیاتی اعلام کردند.