سومین جلسه تخصیص فضاهای فیزیکی دانشکده بهداشت برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰۸:۰۲ | تعداد بازدید: 16

سومین جلسه تخصیص فضاهای فیزیکی دانشکده بهداشت با حضور معاون آموزشی دانشگاه، رئیس و معاون آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت دوشنبه 12 مهر ماه در محل سالن جلسات دانشکده برگزار شد.

در این جلسه اعضاء به بررسی هر یک از واحد های موجود در دانشکده و متراژ لازم، بررسی فضاهای مختلف دانشکده بهداشت و بررسی ابعاد مختلف فضاهای فیزیکی دانشکده بهداشت پرداختند.