دهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴:۰۶ | تعداد بازدید: 38

دهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت با حضور اعضای شورای آموزشی، دکتر هادی علیزاده،دکتر مریم فروغی،دکتر هاشم حشمتی،دکتر سجاد رحیمی،دکتر فاطمه پورحاجی ،مهندس امین اله زارعی و مهندس محمد سرمدی، چهارشنبه 5 خرداد ماه در محل سالن جلسات دانشکده برگزار شد.

در این جلسه به بررسی عناوین زیر پرداخته شد:

بررسی درخواست های طرح تعهدات هیات علمی

بررسی درخواست های انتقالی و مهمانی

بررسی عملکرد آموزشی دانشکده بهداشت

بررسی فرایند بارگذاری دروس در سامانه نوید