جلسه مصاحبه فراخوان تعهدات هیات علمی دانشکده بهداشت برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۰۶:۳۱ | تعداد بازدید: 64

جلسه مصاحبه فراخوان تعهدات هیات علمی دانشکده بهداشت سه شنبه 8 تیرماه، با حضور مصاحبه کنندگان تخصصی در 4 رشته آمار زیستی، بهداشت محیط، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و اقتصاد سلامت در محل سالن جلسات دانشکده برگزار شد.

در این مصاحبه که با حضور 10 مصاحبه شونده تشکیل شد، هر یک از شرکت کنندگان در یک مصاحبه نیم ساعته حضور یافته، به ارائه موضوع موردنظر پرداخته و مورد ارزیابی هیئت داوران قرار گرفتند.