جلسه مشترک رئیس دانشکده بهداشت با  معاونت بهداشتی در راستای آموزشی نمودن ۲ مرکز بهداشتی_درمانی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰۹:۴۶ | تعداد بازدید: 24

جلسه مشترک ریاست دانشکده بهداشت با  معاونت بهداشتی دانشگاه در راستای آموزشی نمودن ۲ مرکز بهداشتی درمانی به منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان بهداشت، پرستاری و مامایی، علوم پایه و سایر رشته ها سه شنبه 7 اردیبهشت ماه در محل ستاد معاونت بهداشتی برگزار شد.
در این جلسه دکتر علیزاده با تاکید بر اجرای این برنامه مطابق سنجش های اعتباربخشی مراکز و موسسات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان نمودند که اجرایی نمودن این برنامه می تواند کمک شایانی به ارتقاء آموزش های عرصه خدمت و دستیابی به اهداف نظام سلامت نماید.
وی تصریح کرد: از دیگر اهداف آموزشی نمودن مراکز بهداشتی و درمانی کم کردن خطاها و بالا بردن امنیت بیماران، کارکنان و مصونیت دانشجویان می باشد.
همچنین در این جلسه مشترک آقایان دکتر علیزاده، دکتر رحیمی (دبیر پاپیولیشن لب) و آقای مهندس تیموری معاون فنی معاونت بهداشتی، آقای صفایی مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت و سرکار خانم محمودی پور کارشناس آمار و گسترش به بررسی جنبه های اولین کارآزمایی آزمایشگاه جمعیتی و نحوه انتخاب جامعه هدف و همکاری مشترک معاونت آموزش و تحقیقات با معاونت بهداشتی پرداختند.