جلسه بررسی و تدوین سند توجیهی توسعه رشته های دانشکده بهداشت برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۲:۵۳ | تعداد بازدید: 23

جلسه بررسی و تدوین سند توجیهی رشته های دانشکده بهداشت با حضور اعضای هیئت علمی و کارشناسان دانشکده در تاریخ چهارشنبه 29 بهمن ماه ساعت 10 الی 12 در محل سالن جلسات معاونت آموزش دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه ریاست و اعضای هیئت علمی دانشکده به بحث و تبادل نظر در خصوص تکمیل و نهایی سازی سند توجیهی توسعه رشته ها پرداخته و نقاط قوت و ضعف سند بررسی و با توجه به اصلاحات انجام شده، چارچوب کلی و نهایی سند برای همه گروه های آموزشی تدوین شد.

اهم اصلاحات انجام شده به شرح زیر است:

- اصلاح چارت سازمانی دانشکده

- اصلاح ترتیب متن سند بصورت چکیده ، تاریخچه،برنامه های راهبردی و جمع بندی نهایی

- پیشبرد فعالیت ها به سمت دانشگاه نسل سوم (کارآفرین)

- اضافه شدن بخش افتخارات و جوایز و همچنین بخش تصاویر آزمایشگاه ها

در پایان مقرر شد مدیرمحترم هرگروه براساس اصلاحات جدید ، سند توسعه رشته گروه آموزشی مربوطه را تنظیم و در جلسه بعد ارائه دهد.