تاسيس مركز تحقيقات بهداشت عمومي در دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۰۹:۲۳ | تعداد بازدید: 190
تاسيس مركز تحقيقات بهداشت عمومي در دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدریه

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، دکتر ادریس بذر افشان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  از تأسیس مرکز بهداشت عمومی در دانشگاه خبرداد. وی بیان کرد: به استناد راي صادره در دويست و هفتاد و يكمين جلسه  شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، مورخ 5/12/1397 با تاسيس مركز تحقيقات بهداشت عمومي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه موافقت اصولي بعمل آمد.

دکتر بذر افشان در ادامه تصریح کرد:این مرکز به منظور گسترش پژوهشی و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی با هدف توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه بهداشت عمومی، انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک، تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه بهداشت عمومی و همکاری با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشور ها تاسیس شده است.