تأسیس مرکز تحقیقات علوم بهداشتی (Health Sciences Research Center) در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۰۹:۵۰ | تعداد بازدید: 223
دکتر ادریس بذر افشان

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، دکتر ادریس بذر افشان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  از تأسیس مرکز تحقیقات علوم بهداشتی (Health Sciences Research Center) در دانشگاه خبرداد. وی بیان کرد: به استناد رأی صادره در جلسه مورخ 1397/10/16 کمیسیون تأسیس واحدهای تحقیقاتی با تأسیس مرکز تحقیقات علوم بهداشتی (Health Sciences Research Center) در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه موافقت بعمل آمده است.

دکتر بذر افشان ادامه داد: این مرکز با هدف پژوهش و تحقیق در حیطه‌های گوناگون علوم بهداشتی تأسیس شده است و نظر به اینکه دانشکده بهداشت مسئولیت پذیرش و تربیت دانشجو در مقاطع مختلف رشته‌های علوم بهداشتی را بر عهده دارد، در این دانشکده مستقر شده تا اساتید و دانشجویان رشته‌های مختلف بتوانند طرح‌های تحقیقاتی خود را بطور مشترک با این مرکز به انجام برسانند.