بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی و عضلانی در رانندگان با مشارکت مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۹:۰۳ | تعداد بازدید: 25

اختلالات اسکلتی عضلانی به هر گونه اختلال یا آسیب سیستم اسکلتی –عضلانی که ممکن است در اثر شغل به وجود آمده باشد یا به وسیله  آن تشدید گردد، گفته می شود که یکی از دلایل مهم آسیب هاي شغلی و ناتوانی در کشورهاي  پیشرفته و در حال توسعه میباشد.

مطالعه ای در این خصوص با مشارکت مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه،تهران،زابل و یاسوج و با هدف تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی در رانندگان جهت دست یابی به نتایجی کامل با قدرت آماری بالا، با استفاده از روش متاآنالیز انجام شد .

 مقالات علمی از پایگاه‌های اطلاعاتی ملی و بین‌المللی در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ مورد استفاده قرار گرفتند و کل حجم نمونه مورد بررسی ۷۷۰۶ نفر با میانگین ۳۵۰ نفر در هر مطالعه بود.

دکتر محسن پورصادقیان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه درخصوص نتایج این مطالعه گفت: نتایج بدست آمده در این بررسی نشان می دهد شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی ناشی از رانندگی در ناحیه کمري،  گردنی و شانه در میان رانندگان در سطح بالایی قرار دارد. هم چنین با توجه به سطح بالای شیوع، افزایش شیوع این  اختلالات در رانندگان پیش بینی می گردد.

وی افزود: جهت کنترل و کاهش این اختلالات، طراحی مناسب صندلی و تجهیزات خودروها، انجام معاینات دوره ای رانندگان، انجام ورزش مناسب ، در نظر گرفتن زمان استراحت كافي نسبت به ساعات كاري  در شبانه روز و هم چنین برنامه های آموزش ارگونومی و بهداشت حرفه ای جهت کاهش ریسک ابتلا به  اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با رانندگی توصیه می گردد.

------------------------------------------------------------------------------------------

این یافته‌ها در قالب مقاله علمی پژوهشی در فصل‌نامه «بهداشت و ایمنی کار» به چاپ رسیده است .

فایل مقاله جهت مطالعه بیشتر به پیوست ارسال شده است.