بازدید میدانی اعضای کارگروه آزمایشگاه جمعیتی سلامت محور از مرکز خدمات جامع سلامت طالقانی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۱:۳۲ | تعداد بازدید: 20

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت ، بازدید میدانی توسط اعضای کارگروه آزمایشگاه جمعیتی سلامت محور ، روز شنبه 21 فروردین ماه از مرکز خدمات جامع سلامت طالقانی شهرستان و مناطق تحت پوشش صورت گرفت.

دکتر سجاد رحیمی، دبیر کارگروه تخصصی آزمایشگاه جمعیتی در این خصوص بیان کرد: این بازدید با هدف بررسی شاخص های سلامت مرتبط با بافت جمعیتی انجام شد.