بازدید معاون آموزشی و پژوهشی و اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت از مراکز بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۰۹:۴۹ | تعداد بازدید: 27
بازدید

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، روز یکشنبه 17 اسفند ماه از مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه توسط معاون آموزشی و پژوهشی و اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت (سرکار خانم کثیری و سرکار خانم زاده احمد) و همچنین آقای فرزادمهر مسئول محترم مرکز بهورزی بازدید به عمل آمد.

در این بازدید که به منظور  انتخاب مراکز آموزشی صورت گرفت، به بررسی امکانات مراکز مذکور جهت آموزش دانشجویان بهداشت عمومی تحت عنوان کارآموزی پرداخته شد. همچنین پیشنهادات، درخواست ها و نقطه نظرات مسئولین مراکز، پایگاه ها و خانه های بهداشت در جهت ارتقاء همکاری با دانشکده بهداشت مورد بررسی قرار گرفت.