بازدید رئیس دانشکده بهداشت از روند برگزاری آزمون فاینال دانشجویان ترم 7 بهداشت عمومی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۰۹:۵۱ | تعداد بازدید: 42

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، دکتر علیزاده ریاست دانشکده بهداشت به همراه دکتر دلشاد معاون آموزشی دانشکده و خانم کثیری هیئت علمی گروه بهداشت در روز دوشنبه 29 دی ماه از فرآیند برگزاری آزمون در گروه دانشجویان ترم 7 بهداشت عمومی بازدید کردند.

رئیس دانشکده بهداشت ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان ، اظهار داشت: برنامه ریزی ها و جلسات تشکیل شده در خصوص روند برگزاری آزمون موجب شد تا تمامی پروتکل‌های مربوطه به طور کامل و دقیق در برگزاری این آزمون اجرا شود.

دکتر علیزاده در ادامه از زحمات و برنامه ریزی های دقیق مجموعه پرتلاش دانشکده ، اساتید و کارکنان محترم تقدیر و تشکرنمود.