بازدید اساتید گروه بهداشت عمومی از روند اجرایی کارآموزی دانشجویان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳:۳۰ | تعداد بازدید: 524
بازدید اساتید گروه بهداشت عمومی از روند اجرایی کارآموزی دانشجویان

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، همزمان با شروع سال تحصیلی جدید و آغاز کارآموزی دانشجویان رشته بهداشت عمومی، اساتید گروه با هدف ارزیابی فعالیت دانشجویان و مسائل مربوط به کارآموزی، همچنین بررسی فرآیند یاد دهی و یادگیری از دو مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی (ره) و قدس بازدید بعمل آوردند.

 طی این بازدید اساتید گروه، ضمن تقدیر از مربیان و دست اندرکاران برنامه های کودک سالم  و مانا، دهان و دندان و جوان بر ارتقا سطح آگاهی و عملکرد دانشجویان در زمینه فعالیت های تخصصی رشته بهداشت عمومی تاکید نمودند. در پایان نظرات پیشنهادی دانشجویان و مربیان مورد بررسی قرار گرفت.

برچسب های خبر