اولین ژورنال کلاب گروه بهداشت عمومی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۰۷:۴۵ | تعداد بازدید: 15

اولین ژورنال کلاب گروه بهداشت عمومی دوشنبه 19 مهر ماه، با حضور دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت برگزار گردید.
گفتنی است از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۴۰۱ برنامه ارائه ژورنال کلاب گروه بهداشت عمومی با هدف توانمندسازی دانشجویان و یادگیری مباحث این حوزه برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه کلید خورد.