اولین جلسه کارگروه تدوین برنامه استراتژیک دانشکده بهداشت برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۰:۵۱ | تعداد بازدید: 30

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، اولین جلسه کارگروه تدوین برنامه استراتژیک دانشکده بهداشت ، یکشنبه 19 بهمن ماه با حضور ریاست و اعضای هیئت علمی دانشکده در محل سالن جلسات دانشکده برگزار شد.

رئیس دانشکده بهداشت با بیان اینکه تدوین برنامه استراتژیک یکی از مهم ترین اولویت های پیش رو میباشد تصریح کرد: تدوین برنامه استراتژیک و تعیین اهداف کلی و اختصاصی، مشخص نمودن فرصت ها و تهدید ها و پیشبرد فعالیت های دانشکده در جهت این برنامه سبب مشخص شدن ادامه راه در جهت دستیابی به اهداف و تحقق رسالت و دورنمای دانشگاه خواهد شد.

دکتر هادی علیزاده در ادامه افزود: بنابراین جهت تدوین هرچه کامل تر و متناسب تر برنامه استراتژیک در جهت اهداف دانشکده، از کمک اعضای محترم هیئت علمی دانشکده بهره خواهیم گرفت.

سپس دکتر محمدحسین دلشاد، معاون آموزشی دانشکده به بیان ارزش های بنیادی،چشم انداز،رسالت و اهداف کلی دانشکده در حال حاضر پرداخت و از اعضا خواسته شد تا بر اساس اهداف کلی دانشکده ، برنامه استراتژیک متناسب با حوزه مربوطه را تدوین نموده و در جلسه آتی ارائه دهند.

در ادامه، اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات و مطالب پیشنهادی خود را ارائه دادند که یکی از مهم ترین  پیشنهادات، تشکیل کمیته تدوین برنامه استراتژیک متشکل از یک عضو از هر گروه آموزشی با هدف پیشبرد منظم و اصولی برنامه ها بود.

در پایان دکتر هادی علیزاده اعضای کمیته تدوین برنامه استراتژیک را مشخص نمود که طبق این ابلاغ دکتر هاشم حشمتی مدیر محترم EDC دانشگاه،دکتر مریم فروغی مدیرگروه محترم بهداشت محیط،دکتر محمد حسین دلشاد معاون محترم آموزشی دانشکده و عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی و دکتر محسن پورصادقیان مدیرگروه محترم بهداشت حرفه ای به عنوان اعضای کمیته انتخاب شدند.