افزوده شدن رشته کارشناسی پیوسته بهداشت محیط به دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۸:۴۸ | تعداد بازدید: 169
دکتر حسن اژدری زرمهری

به استناد راي صادره در دويست و هفتادمين جلسه  شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، با راه اندازي رشته بهداشت محيط  مقطع کارشناسی پیوسته  در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه موافقت بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دکتر حسن اژدری زرمهری معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه ضمن اعلام این خبر، بیان کرد: ارتقای سطح کیفیت و کمیت آموزش و افزایش تعداد دانشجویان در اولویت برنامه‌های کاری این واحد دانشگاهی قرار دارد که در این راستا با تلاش ها و پيگيري هاي مستمر مسئولين دانشگاه و بخصوص دانشکده بهداشت و حمایت های بی دریغ ریاست دانشگاه رشته بهداشت محيط در مقطع کارشناسی پیوسته  به تصویب دويست و هفتادمین جلسه  شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي رسید.

وی در دامه افزود: رشته جدید مصوب شده در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش درج خواهد شد و دواطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند در این رشته نیز در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مشغول به تحصیل شوند.

برچسب های خبر