آزمون پره عرصه دانشجویان ترم 7 بهداشت عمومی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۰:۰۳ | تعداد بازدید: 17

یکشنبه و چهارشنبه چهارم و هفتم مهر ماه آزمون پره عرصه دانشجویان ترم 7 بهداشت عمومی در محل ساختمان کلاس ها برگزار شد.

این آزمون شامل مباحث مادر و کودک، سالمندان، واکسیناسیون، مدارس و نوجوان بود. همچنین در روند این آزمون دکتر حشمتی و سرکار خانم کثیری اعضای هیئت علمی گروه بهداشت از فرآیند برگزاری آزمون بازدید بعمل آوردند.