جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰
عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه همزمان با فرا رسیدن روز جهانی سل بیان کرد: این بیماری قادر ا


سه‌شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
اولین ژورنال کلاب گروه بهداشت عمومی دوشنبه 19 مهر ماه، با حضور دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت برگزار گردید.<


سه‌شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دوشنبه 19 مهر ماه، دکتر علیزاده ریاست دانشکده و دکتر حشمتی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت از فرایند کاراموزی دانشجویان ترم


دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰
کارشناس ارشد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد: امسال شعار سازمان جهانی بهداشت با عنوان


یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰
دومین جلسه اعضای دانشکده بهداشت با هدف برنامه ریزی راهبردی در جهت نیل به مرجعیت علمی در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، شنبه 17 مهر ماه


جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰
عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد: شعار هفته کودک امسال، «حال خوش کودکی، رن


چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰
سومین جلسه تخصیص فضاهای فیزیکی دانشکده بهداشت با حضور معاون آموزشی دانشگاه، رئیس و معاون آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت دوشنبه 12 مهر ماه


دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه 11 مهر ماه دکتر علیزاده رئیس دانشکده بهداشت و دکتر حشمتی و سرکار خانم کثیری اعضای هیات علمی گروه بهداشت از روند ب


شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با بیان این موضوع که سرطان گروه بزرگی از بیماری‌ها هستند که می‌تواند تقریبا


شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰
عضو هیات علمی دانشکده بهداشت همزمان با هفته جهانی سالمند بیان کرد: سن 60 سالگی به بالا را سالمندی می‌نامند.