پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی،تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر ادریس بذرافشان رئیس دانشکده بهداشت از تهیه محلول ضدعفو


یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، همزمان با شروع سال تحصیلی جدید و آغاز کارآموزی دانشجویان رشته بهداشت عمومی، ا


شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، دکتر ادریس بذرافشان در این خصوص بیان کرد: در راستای دستیابی به اهداف


چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، دکتر ادریس بذر افشان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  از ت


یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
دکتر ادریس بذرافشان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه طی پیامی روز جهانی بهداشت را به همکاران عزیز، دان


شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
دکتر ادریس بذر افشان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با صدور پیامي "11 اسفند ماه روز ملی بهداشت محيط"


یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، دکتر ادریس بذر افشان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  از ت


دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
به استناد راي صادره در دويست و هفتادمين جلسه  شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، با راه اندازي رشته بهداشت محيط


دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
با اطلاع رسانی، پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان وحمایت از مبتلایان به HIV
زهره زاده احمد عضو هیات علمی گروه بهداشت دانشگاه در گفتگویی با روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی بیان کرد: ايدز يك بيماري


یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
عضو هیات علمی گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد:
زهره زاده احمد عضو هیات علمی گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در گفتگویی با روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی ض