شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
دانشجویان ترم 1 جهت ورود به سامانه هم آوا (مشاهده انتخاب واحد، حذف و اضافه، مشاهده نمرات،


دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی با عنایت به جدول رشته های همنام مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت استفاده دارندگان ر