سال 98
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
با اطلاع رسانی، پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان وحمایت از مبتلایان به HIV


یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
عضو هیات علمی گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد:


شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷
عضو بورد گروه مهندسی بهداشت محیط وزارت بهداشت در بازدید از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد:


چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷
پایداری و ایمنی جهانی غذا شعار سال ۲۰۱۸ فدراسیون بین المللی بهداشت محیط


یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:


شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :